Siste nytt fra SJV

Adventsmarked og lystenning 2017

Gatelyset virker ikke?

Da kan du rapportere inn at dette ikke virker. Klikk på linken:

https://intelsoft.no/app/streetlight/feilmelding/?location=28745A8BCE5B17

Denne linken ligger også under menypunktet "Info fra Moss Kommune"

FiksGataMi

Opplever du at asfalten er dårlig, det er hull i veien etc. Husk at du kan hjelpe å rapportere inn dette (eller sjekke om andre har rapportert det):

http://www.fiksgatami.no/

Linken er også lagt under menypunktet "Info fra Moss Kommune"

Ukentlig strandrydding

Viser til de ukentlige strandryddingene. Tidspunktet er endret fra 10:00 til 12:00 på tirsdager.

Velmøtt - i Strandpromenaden (v/svingen) ved inngangen til Landskapsverneområdet.

Presentasjon fra Nabomøte i Moss Havn mai 2017

Presentasjon fra nabomøtet i Moss Havn i mai 2017.

Litt mer moderat utbygging av Moss Havn i første omgang - enn det godkjent Områdereguleringsplan gir godkjenning for.

Ekstra informasjon