Siste nytt fra SJV

Flytting av Post i Butikk

Da har posten åpnet i nye lokaler fra 13. september. Hos Joker i Nesveien.
Søndre Jeløy Vel har beholdt sin postboksadresse. Pb 1077, 1510 Moss.
Kunder med postboks må hente nye nøkler.

Kjedelig for oss i vårt Vel-område - sikkert hyggelig for de som bor utover Nesveien......

Nå kan du betale med VIPPS

Du kan nå betale din medlemskontingent på 200.- pr husstand via vipps... Du kan selvsagt gi en gave til SJV også - eller bidra til å realisere lysprosjektet... Vårt VIPPSnr er 12004 - eller du kan søke opp Søndre Jeløy Vel i app'en....

La oss lyssette Kanalparken

Lyssettingsaksjonen har nå startet. Styret i Søndre Jeløy Vel – håper selvsagt at du vil delta. Her er det viktig å si at ikke noe beløp er for lite – ei heller for stort. Du belaster ditt kredittkort med det beløpet du ønsker.

Ønsker du ikke å benytte kredittkort på nettet – kan du sette inn et beløp på SJV sin bankkonto (1061.30.23327) og merke det med “Lysaksjonen” – og vi vil etter registrere det slik at beløpet vil vises på innsamlingen på nett.

Klikk på bildet for å gi ditt beløp........

Søndre jernbaneplanovergang – stenges høsten 2016


(Dette bildet viser nordre jernbaneplanovergang........)

Iflg prosjekteringsleder Jan Nondal i Jernbaneverket så stenges Søndre jerbaneplanovergang høsten 2016. Denne vil ikke bli åpnet opp igjen.

Fra Statens Vegvesen v/Jan Antonsen har vi fått et noe mere utdypende svar på SJV sine spørsmål. De sier riktignok at stengingen først skal skje sommeren 2017 – men den skal uansett bli stengt – og ikke åpnes igjen.

Det skal etableres en ny kjøreveg mellom Strandgata og Fjordveien til erstatning for eksisterende rute via Værlegata og Nyquists gate, men det er ikke avklart om denne skal være åpen for vanlig trafikk i tillegg til kollektivtrafikk. Dette vil bli avklart gjennom reguleringsplanen som er under utarbeidelse. Det vurderes også en tunnelløsning fra Strandgata opp mot Kransen. Tanken er at denne skal ta havnetrafikk og trafikk til/fra Bastøfergen når ferjeleiet i fremtiden kan bli flyttet til dagens containerhavn.

Nordre jernbaneovergang (bildet) vil forsvinne som overgang når eksisterende jernbane legges ned og sporene fjernes. Endelig utforming av vegnettet i dette området er ikke avklart, men det må tas hensyn til koblingen mellom trafikk til/fra ny riksveg 19-tunnel og utveksling av trafikk mellom Jeløy og Moss sentrum.

Ekstra informasjon