Siste nytt fra SJV

Medlemskap 2018

Hvis du ønsker å betale medlemskapet før vi leverer ut egen melding i første Velpost - her er info om medlemskapspriser for 2018. OBS - Enkeltmedlemskapsprisen har gått noe opp - etter å ha stått stille i mange år.

Ekstra informasjon