Siste nytt fra SJV

Søndre jernbaneplanovergang – stenges høsten 2016


(Dette bildet viser nordre jernbaneplanovergang........)

Iflg prosjekteringsleder Jan Nondal i Jernbaneverket så stenges Søndre jerbaneplanovergang høsten 2016. Denne vil ikke bli åpnet opp igjen.

Fra Statens Vegvesen v/Jan Antonsen har vi fått et noe mere utdypende svar på SJV sine spørsmål. De sier riktignok at stengingen først skal skje sommeren 2017 – men den skal uansett bli stengt – og ikke åpnes igjen.

Det skal etableres en ny kjøreveg mellom Strandgata og Fjordveien til erstatning for eksisterende rute via Værlegata og Nyquists gate, men det er ikke avklart om denne skal være åpen for vanlig trafikk i tillegg til kollektivtrafikk. Dette vil bli avklart gjennom reguleringsplanen som er under utarbeidelse. Det vurderes også en tunnelløsning fra Strandgata opp mot Kransen. Tanken er at denne skal ta havnetrafikk og trafikk til/fra Bastøfergen når ferjeleiet i fremtiden kan bli flyttet til dagens containerhavn.

Nordre jernbaneovergang (bildet) vil forsvinne som overgang når eksisterende jernbane legges ned og sporene fjernes. Endelig utforming av vegnettet i dette området er ikke avklart, men det må tas hensyn til koblingen mellom trafikk til/fra ny riksveg 19-tunnel og utveksling av trafikk mellom Jeløy og Moss sentrum.

Ekstra informasjon