Siste nytt fra SJV

Protolkoll fra årsmøtet

Signert protokoll fra årsmøtet for 2016 - ligger nå i dokumentarkivet.

Som det ble opplyst på årsmøtet vil det bli arrangert et extraordinært årsmøte 20. april for å supplere valg av styremedlemmer.

Ekstra informasjon