Siste nytt fra SJV

Søndre Jeløy Vel

 

Velkommen til Søndre Jeløy Vels hjemmeside!

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes i interesse i distriktet og virke for stedets forskjønnelse og trivsel. Velforeningen tar til behandling enhver sak som tjener disse formål og følger med særlig interesse saker som berører landskapsområdet på Søndre Jeløy.

Viktige satsingsområder vil være (ikke uttømmende oversikt, ei heller i prioritert rekkefølge)

Rekreasjons/friluftsområde
Trygg skolevei / Trafikksikkerhet i området (lys, gangfelt, fortau m.m)

Nei til fjordkrysning 
Bygging av ny ungdomsskole
Samarbeid med kommunen.
Ferger på anbud - mer miljøvennlig profil

 
At alle skal føle tilhørighet til sitt nærmiljø. Sammen er vi store og sterke.
Alle ting er viktige, positive, som negative. Vi jobber sammen for at alt og alle skal ha det godt.

Har du saker som er viktige for "vårt fellesskap" - ta kontakt via eposten nederst på siden.

Du kan også besøke oss på Facebook: "Søndre Jeløy Vel"

  

Styret

 

 

Ekstra informasjon