Avsluttede aktiviteter/saker

Manglende vedlikehold....benker

  • Utskrift

Et par år etter reetableringen av Søndre Jeløy Vel i 1981, ble det også plassert ut noen benker i vårt Vel-område (de to benkene som finnes i Bråtengata v/Fretex og i Strandpromenaden).

Disse ble gitt som gave til kommunen som ble bedt om å vedlikeholde disse. Det ser dessverre ikke ut til å ha skjedd.

Som du ser er våre to utplasserte benker blitt noe slitt/ødelagt. SJV vi se på mulighet for å få disse skiftet ut.

Nå er den første nye benken på plass i Strandpromenaden. SJV har sammen med KIAS designet en ny benk.

> 

 

Vi har også plassert ut to benker i Jomfrubakken. Disse ble i midten av juni 2014 rengjort og behandlet, slik at de vil holde flere nye år.

 

 

Kommunens benker i Kanalparken er blitt skiftet ut i 2015.
Fortsatt uten ryggstøtte, som flere etterlyser.

Vi (SJV) har anskaffet nye benker (totalt 11 stykker) + to tidligere utplasserte i Kvebakken/Jomfrubakken.