Avsluttede aktiviteter/saker

Manglende badetrapp/stige - molon rett ut for Kiwi

  • Utskrift

Til styret i Søndre jeløy Vel

 

På moloen rett ut fra Kiwi er det ingen badetrapp/stige.

Vi er flere morgenbadende pensjonister som ønsker oss dette.

(Og sikkert mange andre også)

Jeg anmoder styret om å ta dette opp med kommunen.

Dere kunne jo gjerne tilby å bidra økonomisk.

 

Den handicap-nedgangen som er der er vanskelig å bruke

da det er et fast loddrett stengsel nederst beregeet på å stanse

rullestoler antagelig. Dette burde vært regulerbart. Hvordan handicappede

skal klare  å forsere dette hinderet forstår ikke jeg.

 

Jeg regner med at sjansen for positiv respons er stor dersom dere

tar dette opp med kommunen.

 

Hilsen en beboer i området.

 

***************************************************************

Styret har behandlet saken på sitt styremøte i september, og sendt saken over til Moss Kommune.

Styret i SJV har fått tilbakemelding om at dette har ordnet seg.
Bra at noe ordner seg.

 

***************************************************************