Siste nytt fra SJV

Flere benker - se Byavisa

Vi har som kjent begynt utskifting av benker i vårt Velområde.

Ta en kikk i Byavisa av 29. oktober på side 20 - eller klikk på linken:
http://byavisamoss.no/utgaver/196-2014/#/20/

Hvor vil du at vi skal plassere nye benker? Send oss en mail - eller gå på vår Facebookside og skriv inn der hvor du mener det er behov for benker.....

Vi snakker om slike benker som du ser under:

Medlem i Vellenes Fellesorganisasjon

I SJV's vedtekter står det at vi skal være medlem i Norges Velforbund. Denne organisasjonen gikk konkurs i 2010, og vi har fram til nå stått uten tilknytning til noen hovedorganisasjon.

SJV besluttet på sitt styremøte i september 2014 at vi skulle melde oss inn i VFO (Vellenes FellesOrganisasjon).

Vi har allerede fått bekreftet vårt medlemskap der.

Du kan lese mer om VFO på www.velnett.no

Hva kan VFO hjelpe SJV med (hvilke fordeler gir det):

- Samlesøknad ifm momsrefusjoner
- Faglige råd og veiledninger
- Forsikringer (f.eks ifm dugnader)
- Juridisk veiledning
- Veiledning ifm lekeplasser
- Utgir Velposten for å dele erfaringer
- Tilgang til nettsider for foreninger

Abonnere på våre nyheter og saker?

Hvis du ikke er innom vår side daglig kan det jo være greit å få vite når noe nytt legges ut på vår hjemmeside. (Styret Informerer, Pågående saker og Avsluttede saker).

I høyre spalte (over været) ser du en liten oransje figur. (RSS) Klikker du på denne får du abonnert på denne siden. Du må gjøre det hvor hver av sidene som du ønsker å følge med på.

 

 

Ekstra informasjon