Siste nytt fra SJV

Utbygging av Bråtengt. 64 - 66

Styret i Søndre Jeløy Vel fikk mange innspill til høringsuttalelse (fristen var 30. jan.)

Søndre Jeløy Vel sitt høringssvar kan du lese HER.

 

Lenke til mulighetsstudien HER

Se også saken i Moss kommune:  https://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017042858&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=17736 

 

Ekstra informasjon