Vellenes Fellesorganisasjon (VFO)

I SJV's vedtekter står det at vi skal være medlem i Norges Velforbund. Denne organisasjonen gikk konkurs i 2010, og vi har fram til nå (2014) stått uten tilknytning til noen hovedorganisasjon.

SJV besluttet på sitt styremøte i september 2014 at vi skulle melde oss inn i VFO (Vellenes FellesOrganisasjon).

Vi har allerede fått bekreftet vårt medlemskap der.

Du kan lese mer om VFO på www.velnett.no

Hva kan VFO hjelpe SJV med (hvilke fordeler gir det):

- Samlesøknad ifm momsrefusjoner
- Faglige råd og veiledninger
- Forsikringer (f.eks ifm dugnader)
- Juridisk veiledning
- Veiledning ifm lekeplasser
- Utgir Velposten for å dele erfaringer
- Tilgang til nettsider for foreninger

Vellenes Fellesorganisasjon gir som sagt ut en egen Velpost. Vi legger disse ut under Dokumentarkiv.

 

Ekstra informasjon